Instalacje elektryczne

Zajmujemy się kompleksowym wykonawstwem instalacji elektrycznych w Twoim domu, mieszkaniu, firmie.

W zakresie instalacji elektrycznych oferujemy kompleksowe wykonawstwo od momentu dostarczenia energii elektrycznej na plac budowy, po montaż gniazd, włączników, armatury oświetleniowej. Gwarantujemy pomoc w kontaktach z dostawcą energii-Koncernem Energetycznym. Posiadamy doświadczenie i dysponujemy niezbędnymi uprawnieniami energetycznymi. Wykonujemy prace kontrolno-pomiarowe, a poza standardowymi instalacjami, wewnętrznymi liniami zasilającymi, zajmujemy się wykonawstwem instalacji odgromowych, alarmowych, telewizyjnych, internetowych. Możemy razem z Państwem zaprojektować i wykonać dla Was „inteligentny dom”.

 

Wykonujemy

  • instalacje i sieci elektroenergetyczne
  • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów
  • pomiary rezystancji uzwojeń silników elektrycznych, spawarek, transformatorów
  • pomiary rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych
  • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej
  • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia

Posiadane uprawnienia: Świadectwo kwalifikacyjne D, E stwierdzające spełnienie wymagań do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie: Obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno- pomiarowych na urządzeniach i instalacjach o napięciu powyżej 1 kV